Muzieknoten worden gebruikt als notatie voor een muziek stuk. Ga je gitaar leren spelen dan kun je dat op twee manieren aanpakken: je leert globaal de akkoorden en vervolgens leer je liedjes spelen op je gehoor of je gaat eerst leren om muzieknoten te lezen. Als je dit nog nooit gedaan hebt, dan kunnen al die stippen en zwarte lijnen je danig van de wijs brengen, maar het is makkelijker dan je denkt.

>Do, re, mi, fa, sol, la, ti, do


Er zijn in principe 7 klanken in een toonladder, namelijk a, b, c, d, e, f en g. Deze worden voor muziek omgezet in toonladder. Soms is een noot een halfje hoger, soms een halfje lager, maar dat wordt allemaal netjes vooraan bladmuziek aangegeven. We beginnen nu even bij de basis, met de toonladder van c. Hierin zijn alle noten gewoon en het ligt lekker in het gehoor. Immers het do, re, mi is ook de toonladder van c. Een belangrijke toonladder wanneer je begint met gitaar leren spelen.

>Vijf lijnen en hulplijnen


Bladmuziek bestaat uit vijf lijnen met vier tussenruimtes. Op de onderste lijn vind je de muzieknoot e, op de eerste tussenruimte staat de f, dan komt g, a, b, c, d, e en tenslotte op de bovenste lijn vind je de f. Gelukkig bestaan liedjes uit iets meer klanken dan alleen de muzieknoten die op en tussen de vijf lijntjes passen. Om deze muzieknoten goed te kunnen lezen wordt er gebruik gemaakt van hulplijnen, die eigenlijk een kleine uitbreiding vormen van de vijf basislijnen. Hulplijnen worden echter niet helemaal doorgetrokken en bevinden zich alleen rondom de desbetreffende muzieknoot. Noten kunnen zowel bovenop een hulplijntje liggen (net al bij de tussenruimtes) als door de streep. Ieder stapje omhoog is een volgende noot in de toonladder.

>Lange en korte muzieknoten


Ook belangrijk is het om te weten hoe lang je een muzieknoot moet aanhouden. Wanneer we uitgaan van vier tellen in een maat en er staan vier noten in, dan duurt iedere noot één tel. Dit heet een kwartnoot en komt in veel muziekstukken voor. Toonladders zijn vaak opgeschreven in kwartnoten. Je herkent ze aan de zwarte bol met een rechte stok eraan. Er zijn ook noten die twee tellen duren (open bol met stok), drie tellen duren (twee tellen noot met een punt ernaast) of vier tellen duren (open bol zonder stok). Andersom natuurlijk ook: noten kunnen ook korter duren. Deze noten zien er uit als een kwartnoot, maar hebben een vlaggetjes aan de stok: de achtste noot. Twee van deze muzieknoten samen vormen één tel en worden vaak aan elkaar verbonden.

>Muzieknoten & gitaar leren spelen


Wil je gitaar leren spelen aan de hand van muzieknoten, benader dit dan als het leren van een vreemde taal: oefening baart kunst. En het is zeker geen schande als je – vooral in het begin – van sommige muzieknoten de naam er in een letter boven zet. Als je eenmaal de smaak te pakken hebt, dan kun je muzieknoten met mollen en kruizen gaan oefenen. Wil je nog meer weten over muzieknoten? Kijk dan ook eens op Coumou.nl hier vind je een heel uitgebreide pdf die je helpt bij het gitaar leren spelen en muzieknoten leren lezen.